Nguyễn Hương Ly Zalo: 0904.583.522
Hoàng Thái Hậu Zalo: 0904.583.566
Lý Anh Tùng Zalo: 0904.583.577
Nguyễn Đại Nam Zalo: 0904.583.588
Ngô Thanh Hương Zalo: 0904.583.599
Nguyễn Trà My Zalo: 0904.583.510
Triệu Thái Minh Zalo: 0904.583.511
Nguyễn Nhật Minh Zalo: 0904.583.512
Nguyễn Hương Ly Zalo: 0904.583.522
Hoàng Thái Hậu Zalo: 0904.583.566
Lý Anh Tùng Zalo: 0904.583.577
Nguyễn Đại Nam Zalo: 0904.583.588
Ngô Thanh Hương Zalo: 0904.583.599
Nguyễn Trà My Zalo: 0904.583.510
Triệu Thái Minh Zalo: 0904.583.511
Nguyễn Nhật Minh Zalo: 0904.583.512

flash sale

saleoff
LG Gram 2023 nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
28.990.000 

-3%

28.000.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 7
Kết thúc sau :
:
:
:
Zenbook nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
23.990.000 

-91%

2.200.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Còn lại 7
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
26.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 4
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
39.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Còn lại 4
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
26.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 4
Kết thúc sau :
:
:
:
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
24.990.000 

-94%

1.600.000 
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
CPU Intel Core i5-12500H
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
RAM 16GB DDR4
Còn lại 8
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
24.990.000 
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
CPU Intel Core i5-12500H
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
RAM 16GB DDR4
Còn lại 4
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
29.990.000 
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
CPU Intel Core i5-12500H
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Còn lại 9
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
LG Gram 2023 nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
28.990.000 

-3%

28.000.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 4
Kết thúc sau :
:
:
:
Zenbook nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
23.990.000 

-91%

2.200.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Còn lại 10
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
26.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 10
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
39.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Còn lại 9
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
26.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 6
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
LG Gram 2023 nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
28.990.000 

-3%

28.000.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 10
Kết thúc sau :
:
:
:
Zenbook nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
23.990.000 

-91%

2.200.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Còn lại 6
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
26.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 5
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
39.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Còn lại 8
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
26.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 8
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
LG Gram 2023 nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
28.990.000 

-3%

28.000.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 4
Kết thúc sau :
:
:
:
Zenbook nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
23.990.000 

-91%

2.200.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Còn lại 4
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
26.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 7
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
39.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Còn lại 4
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
26.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 8
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
LG Gram 2023 nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
28.990.000 

-3%

28.000.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 9
Kết thúc sau :
:
:
:
Zenbook nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
23.990.000 

-91%

2.200.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Còn lại 9
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
26.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 5
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
39.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Còn lại 7
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
26.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 6
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
LG Gram 2023 nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
28.990.000 

-3%

28.000.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 7
Kết thúc sau :
:
:
:
Zenbook nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
23.990.000 

-91%

2.200.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Còn lại 6
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
26.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 5
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
39.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Còn lại 6
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
26.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 5
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
LG Gram 2023 nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
28.990.000 

-3%

28.000.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 10
Kết thúc sau :
:
:
:
Zenbook nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
23.990.000 

-91%

2.200.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Còn lại 10
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
26.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 5
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
39.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Còn lại 5
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
26.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 8
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
LG Gram 2023 nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
28.990.000 

-3%

28.000.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 4
Kết thúc sau :
:
:
:
Zenbook nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
23.990.000 

-91%

2.200.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Còn lại 9
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
26.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 9
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
39.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Còn lại 10
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
26.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 10
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
LG Gram 2023 nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
28.990.000 

-3%

28.000.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 5
Kết thúc sau :
:
:
:
Zenbook nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
23.990.000 

-91%

2.200.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Còn lại 4
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
26.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 7
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
39.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Còn lại 5
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
26.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 10
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
LG Gram 2023 nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
28.990.000 

-3%

28.000.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 4
Kết thúc sau :
:
:
:
Zenbook nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
23.990.000 

-91%

2.200.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Còn lại 5
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
26.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 7
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
39.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Còn lại 5
Kết thúc sau :
:
:
:
saleoff
Nhỏ gọn, màn hình đẹp, thời thượng
26.990.000 
CPU Intel Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4
Ổ cứng SSD 512GB NVMe
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Màn hình 14 Inch 2.8K OLED
Còn lại 9
Kết thúc sau :
:
:
: